loader

Andrei Gukov

  • Andrei Gukov

    Lõpetas Tartu Ülikooli 2016. aastal. Andrei on universaalne spetsialist, kes teeb erinevat tüüpi tööd: suuõõne haiguste profülaktikat ja ravi, proteesimist ning tegeleb ka kirurgiaga. Peale arstitegevuse osaleb Andrei pidevalt täiendkoolitustel ning rakendab saadud teadmisi oma praktikas. Andrei arvab, et stomatoloogia areneb üha enam ning selleks, et käia kaasas, peab arst tutvuma uute tehnoloogiatega ja tõstma oma haridustaset.