loader

HAMBAKLIINIKUTE ÜHISPÖÖRDUMINE

30.03.2020. a
Hr Rain Laane
Haigekassa Lastekodu 48, Tallinn 10144
info@haigekassa.ee ​​


Teadmiseks

Terviseamet kesk@terviseamet.ee

Eesti Hambaarstide Liit :tallinn@ehl.ee

HAMBAKLIINIKUTE ÜHISPÖÖRDUMINE seoses Haigekassa poolt vältimatu hambaravi osutamisega eksitava teabe avaldamisega.

Alustuseks, môistame hetkel maailmas ja ka Eestis leviva covid-19 pandeemia ohtlikkust ning oleme Eesti meditsiinitöötajatena valmis aitama riiki igakülgselt, küll aga on hetkel Eestis desinformatsiooni näol tekitatud ebavôrdsus hambaravi sektoris ning nôuame selle viivitamatut parandamist.

Terviseameti ja Haigekassa kodulehekülgedel ning Eesti Hambaarstide Liidu poolt saadetud siselistis ning meedias on avaldatud informatsioon, mille kohaselt praeguses eriolukorras osutavad vältimatut hambaravi Eestis vaid Haigekassa kodulehel avaldatud nimekirjas olevad 21 hambakliinikut. Samas tegelikult võivad vältimatut  hambaravi Eestis osutada kõik hambakliinikud. Teisisõnu Haigekassa poolt ebaõige informatsiooni avaldamisega on avalikkusele loodud ekslik mulje, et vaid kõnealused hambakliinikud osutavad eriolukorras hambaravi.

Kuivõrd Terviseameti 26.03.20 ettekirjutusega on eriolukorras hambakliinikutel lubatudki vaid vältimatut hambaravi osutada, siis on sellega kogu hambaravi klientuur riiklikul tasandil suunatud vaid nimekirjas olevatesse hambakliinikutesse. Sellega on nimekirjas olevatele hambakliinikutele antud mastaapne konkurentsi eelis hambakliinikute ees, kes ei ole nimekirjas, kuid eriolukorra ajal samuti vältimatut hambaravi osutavad. Sealjuures kuivõrd eriolukord kehtib praeguste andmete kohaselt vähemalt kuni 01.05.20, siis kõnealuse ebaõige informatsiooni avaldamisega on sisuliselt tekitatud olukord, kus hambaravi teenust saavad faktiliselt osutada ja läbi selle müügitulu teenida vaid kõnealuses nimekirjas olevad hambakliinikud (juhindudes Haigekassa kodulehel avaldatud informatsioonist eriolukorra ajal pöördutakse vaid sinna). Sellega pannakse võimatusse olukorda hambakliinikud, kes ei ole kõnealuses nimekirjas, kuid kes on samuti valmis vältimatut hambaravi osutama – nad peavad tasuma jooksvalt liisingumakseid, laenumakseid, seisma oma töötajate ametikohtade säilimise eest ka kriisiolukorra lõppedes, kuid müügitulu ei ole neil võimalik teenida. Ei pea olema majandusekspert aimamaks, kuidas selline olukord nendele hambakliinikutele lõpeb.

Juhul kui nt kõnealusesse nimekirja kantud hambakliinikutele jagatakse Haigekassa poolt tasuta hambaravi osutamiseks vajalike kaitsevahendeid, mida tänaseks meie andmetel on juba ka tehtud, siis sellega antakse neile veel täiendav konkurentsi eelis – lisaks kogu klientuuri neile suunamisele antakse neile veel tasuta kaitsevahendeid. Samas nimekirja mittekuuluvad hambakliinikud, kuhu kuuluvad enamik hambakliinikuid Eestis, peavad vältimatu hambaravi osutamisel konkurentsi osutama olukorras, kus Haigekassa kodulehel avaldatud informatsiooniga on kliendid suunatud teistesse hambakliinikutesse ja nemad peavad kaitsevahendid enda raha eest ostma.

Olukorda, kus ühes majandussektoris on kitsale grupile eelised luuakse, nimetatakse monopoliks ja/või kartelliks. Eesti Hambaarstide Liidu juhatuse, Haigekassa ja Terviseameti poolt avaldatud ebaõige informatsiooni avaldamisega on Eesti hambaravi turul hetkel faktiliselt selline olukord loodud.

Ühispöördumise esitajatele jääb arusaamatuks, millistel - ja/või kriteeriumite alustel on Haigekassa poolt kõnealune hambakliinikute nimekiri koostatud. Nimelt pöördumise esitajatele ei ole senini antud ühest vastust vôi vastuse, mille oleme saanud Hambaarstide Liidu juhatuselt, on erinevatele pöördmiste esitajatele antud väärat informatsiooni, mille faktide kontrollimine, on seda tõestanud. Eesti Hambaarstide Liit väidab, et vastava nimekirja on koostanud Terviseamet ja Eesti Haigekassa. Meile Haigekassast on aga antud vastus, et vastava nimekirja koostas Eesti Hambaarstide Liit. Palume täpset vastust - milline instants vastava nimekirja koostas?

Veelkord, teadaolevalt on see nimekiri koostatud Eesti Hambaarstide Liidu poolt. Samas samuti Eesti Hambaarstide Liidust ei ole mitte keegi pöördumise esitajate poole pöördunud ega küsinud, kas meil on valmidus ja võimekus vältimatut hambaravi osutada. Ühtlasi ei ole Liidu sees liikmetega arutatud milliseid hambakliinikuid või mis alustel kõnealusesse nimekirja lülitada. Seega see nimekiri on koostatud kitsalt vaid Liidu juhatuse poolt enda parema äranägemise järgi ning see info saadetud nö vaid teadmiseks.

Kokkuvõtvalt öeldes Liidu juhatuse poolt läbipaistmatutel alustel koostatud hambakliinikute nimekirja koostamisega on teatud hambakliinikute grupile teiste hambakliinikute ees mastaapsed konkurentsi eelised loodud. Pöördumise esitajate hinnangul on see lubamatu olukord ja see tuleb koheselt ära muuta.

Me selgitame, et Eesti Hambaarsti Liidu kodulehe kohaselt on nende liikmeteks 1100 hambaarsti ehk umbes ca 80% hambaarstidest. Seega nad ei esinda kaugeltki kõiki Eestis hambaravi osutavaid hambaarste. Sealjuures Liidu liikmeteks on hambaarstid, mitte kliinikud, kes aga faktiliselt vastutavad hambaravi osutamise eest.

Eeltoodust tulenevalt pöördumise esitajad paluvad koheselt Haigekassa kodulehelt eemaldada/parandada teave, millega on avalikkusele jäetud eksitav mulje, et vältimatut hambaravi osutavad vaid kõnealuses nimekirjas olevad hambakliinikud. Me palume nimekirja täiendada selliselt, et sinna oleks lisatud kõik Eestis tegutsevad hambakliinikud, kes on valmis ja kellel on võimekus eriolukorras vältimatut hambaravi osutada. Ning teha selle kohta ettekirjutus muuta ja avaldada uus korrektne ning üheselt arusaadav teave nii hambaravikliinikutele kui ka avalikkusele.

Samuti me palume Haigekassal hambaravi osutamiseks vajalike kaitsevahendeid jagada võrdsetel alustel kõigi hambakliinikute vahel, kes eriolukorras vältimatut hambaravi osutavad.

Pöördumise esitajad paluvad Haigekassal tekkinud olukord kiiresti lahendada vältimaks tekkinud olukorra kinnistumist – vältimatut hambaravi vajavad isikud „harjuvadki“ vaid kõnealuses nimekirjas olevate hambakliinikute juurde pöördumist.

Nôuame vôrdset suhtumist kôikidele Eesti hambakliinikutele ja nende töötajatele - kas riigi otsusega kôik hambaravid sulgeda vôi anda välja üheselt môistetav seisukoht, et kôik eraettevôtluses omavad hambaravid omavad ôigust osutada kriisiajal erakorralist abi!

Ühispöördumisele on alla kirjutanud järgnevad hambakliinikute esindajad:

Madis Tafenau, Kristo Ivanov, Pille Soom, Ragnar Abel, Anni Tafenau, Jürgen Rätsep, Meeli Tafenau, Vitali Gavrilin, Mihhail Bôtšinski, Kristina Kull, Anu Sepp, Triinu Vôlli, kes esindavad allolevaid kliinikuid ning nende töötajaid:

Haldja Hambakliinikud
Nordic Hambakliinik
Maxilla Hambakliinikud
Blendent Hambakliinikud
Läänemere Hambakliinik
Microstyle Hambakliinik
Klinden Hambakliinik
Pirita Hambakliinik
Otepää Hambakliinik
Dentales Hambakliinikute

Kokku esindame oma kliinikutega paarisada hambaarsti ja nende u 300 tootajat, seega u 500 inimest. Kuna me ei ole votnud enda eesmargiks helistada labi koiki hambaarste Eestis, siis usume, et tegelikkuses on Liidu tegevuse lâbipaistvuses kahtlejaid kindlasti tunduvalt rohkem.