Jelizaveta Sorgina

  • Jelizaveta Sorgina

    Igeme haiguste ravi, teraapia, fikseeritud proteesimine

    Jelizaveta Sorgina lõpetas Tartu Ülikooli 2016.aastal. Pärast lõpetamist tegeleb ta teraapia, proteesimise ja igemeraviga. Jelizaveta üritab pidevalt täiendada ja laiendada oma teadmisi osaledes erinevatel kursustel ja praktikatel. Ta suhtub erilise tähelepanuga oma patsientidesse ja nende muredesse. Jelizaveta on arvamusel, et ainult tänu täpsele diagnostikale ja kohusetundlikule lähenemisele ravi planeerimisel on võimalik saavutada soovitud tulemust.

News home

test