Juureravi mikroskoobiga

JUURERAVI OLEMUS JA EESMÄRK

Juureravi põhieesmärk on apikaalse periodontiidi (hamba juuretipupõletik) ennetamine või ravi. Juureravi teostatakse hammastele, mis on kahjustunud sügava kaariese, hambanärvipõletiku, hamba juuretipupõletiku ja/või trauma tõttu. Tänu juureravi teostamisele on sageli võimalik suus säilitada hambaid, mida põletiku tõttu oleks vajalik muidu eemaldada.

Juureravi vajava hamba sümptomaatika võib olla järgmine: erineva tugevusega hambavalu, tundlikkus külmale, kuumale või magusale, kokkuhammustamisel valu või tundlikkus (hammas tundub „üleskerkinuna“), hamba värvimuutus, pehmete kudede turse hamba piirkonnas. Kroonilise põletikuga hammas võib olla ka täielikult ilma sümptomaatikata.

Juureravi protseduur koosneb enamasti kahest põhivisiidist. Esimesel põhivisiidil vajadusel teostatakse hamba juureravieelne ülesehitus (preendodontiline täidis), seejärel avatakse hamba närviruum, leitakse juurekanalid. Juureravi põhiline osa on juurekanalite puhastamine ja laiendamine spetsiaalsete juurekanalinõeltega ning juurekanalite loputamine erinevate lahustega. Protseduuri käigus eemaldatakse hambast põletikuline pulbikude ning puhastatakse ja kujundatakse juurekanalid. Juureravi ümberravi korral eemaldatakse esmalt juurekanalitest vana infitseerunud juuretäidis. Laiendamise järgselt asetatakse hambasse ravim (enamasti kaltsiumhüdroksiidpasta) ning hammas suletakse ajutise täidisega.

Teisel põhivisiidil kui juurekanalid on puhtad ja kuivad, on võimalik teostada juurekanalite täitmine. Pärast seda hamba krooniosa taastatakse komposiittäidisega. Mõnikord võib raskemini ravile alluva infektsiooni korral kahe põhivisiidi vahelisel ajal vaja minna lisa visiite täiendavaks ravimivahetuseks.

Juureravi järgselt on vajalik hammas kroonida, et vähendada riski vōimalikuks mōra vōi murru tekkeks hambasse.

JUURERAVI HIND

Juureravi hind ühe hamba kohta sõltub hamba seisukorrast, juurekanalite arvust ning vajaminevate visiitide arvust.
* Tutvu Läänemere Hambakliiniku kehtiva hinnakirjaga kodulehel. Kliinik võib teostada hinnakirjas muudatusi.

Kahevisiidiline juureravi koosneb järgmistest protseduuridest:
I visiit - JUUREKANALITE LAIENDAMISE VISIIT
 • Tuimastus
 • Hamba isoleerimine kofferdamiga
 • Vajadusel hamba juureravieelne ülesehitus täidisega (preendodontiline ülesehitus)
 • Juurekanalite puhastamine ja laiendamine – Juureravi hind sõltub sellest, mitu juurekanalit on hambas (enamasti 1-4 kanalit, harvadel juhtudel rohkem)
 • Ravimi asetamine juurekanalitesse
 • Ajutise täidise asetamine
 • Vajaminevad röntgenülesvõtted protseduuri jooksul
 • Vajadusel mikroskoobi kasutamise hind

II visiit - JUUREKANALITE TÄITMISE VISIIT
 • Vajadusel tuimastus
 • Hamba isoleerimine kofferdamiga
 • Juurekanalite täitmine – Juureravi hind sõltub sellest, mitu juurekanalit on hambas (enamasti 1-4 kanalit, harvadel juhtudel rohkem)
 • Hamba krooniosa taastamine komposiittäidisega – Täidise hind sõltub täidise suurusest
 • Vajaminevad röntgenülesvõtted protseduuri jooksul
* Esmaabi korras juureravi alustamist, kui ei jõuta kanalite lõpliku laiendamiseni, ei käsitleta laiendamise põhivisiidina ning ei sisaldu eelnevalt mainitud juureravi komplekshinnas.

TÄIENDAV RAVIMIVAHETUSE VISIIT - Mõnikord võib kahe põhivisiidi vahelisel ajal vaja minna lisa visiite täiendavaks ravimivahetuseks. *Ei sisaldu eelnevalt mainitud juureravi komplekshinnas.
 • Vajadusel tuimastus
 • Hamba isoleerimine kofferdamiga
 • Ravimivahetus hambas koos kanalite instrumenteerimisega
 • Ajutine täidis

JUURERAVI JÄRGSED RAVIPROTSEDUURID

Juureravi järgselt on enamasti vajalik hammas kroonida, et vähendada riski vōimalikuks mōra vōi murru tekkeks hambasse. Juureravi järgne hamba kroonimine lisandub hinnale vastavalt kliiniku hinnakirjale.

Lisaks juhime tähelepanu, et juureravitav hammas võib vajada tulevikus täiendavaid raviprotseduure, mida antud hetkel ei ole võimalik ette näha. Patsient tasub täiendavate raviprotseduuride eest vastavalt kliiniku hinnakirjale.

JUURERAVI KÕRVALTOIMED

Juureravi alustamise järgselt võib esineda normaalse reaktsioonina ebamugavustunne ja hambavalu (mõõdukas kuni tugev). Kõikidel patsientidel ei teki sümptomaatikat. Mõnedel juhtudel võib aga tekkida ajutine põletiku ägenemine.

Valu ja ebamugavus – normaalne reaktsioon, enamasti juurekanali ravimi tõttu, kestab tavaliselt 3-4 päeva kuni nädal. Esineb mõõdukas kuni tugev hambavalu, turset ega muud üldsümptomaatikat ei ole. Tarvitada valuvaigisteid. Erakorralisele visiidile ei ole vaja pöörduda.

Põletiku ägenemine, turse – hammast ümbritsevate pehmete kudede turse, tugev valu, kokkuhammustamisel valu, võimalik palavik, turse näol ja või suuavamistakistus – Pöörduda registratuuri ja esmaabi visiidile, võib olla vajalik ravimivahetus, abstsessi avamine ja/või antibiootikumkuur.

JUURERAVI RISKID ja VÕIMALIKUD TÜSISTUSED

Nagu iga meditsiinilise protseduuriga, samuti peab juureravi puhul patsient arvestama, et juureraviga võivad kaasneda teatud riskid ning võimalikud tüsistused. Võimalikud riskid/tüsistused võivad kaasneda juureravi protseduuriga või ilmneda juureravi järgselt.

PROTSEDUURIGA seonduvad riskid/tüsistused:
 • Juurekanaliinstrumendi murd juurekanalisse
 • Juurekanaliseina perforatsioon
 • Ei ole võimalik lokaliseerida juurekanaleid
 • Juurekanalid ei ole läbitavad
 • Krooni- või juuremurd
 • Protseduuri käigus hambaraviinstrumendi allaneelamine või sattumine hingamisteedesse – Selle vältimiseks kasutatakse juureravi teostamisel kofferdami, mis on spetsiaalne kumm hamba isoleerimiseks
 • Allergiline reaktsioon (tuimastusele, juurekanali loputuslahustele, ravimitele või protseduuri ajal kasutatavatele materjalidele)
 • Keemiline kahjustus (loputuslahuste sattumisel pehmetesse kudedesse)

JUURERAVIJÄRGSED riskid/tüsistused:
 • Juureravi alustamise järgne põletiku ägenemine
 • Krooni- või juuremurd
 • Aeglane paranemine
 • Põletik ei parane
 • Põletiku taastekkimine ja juureravi ümberravi või juuretipuoperatsiooni vajadus
 • Hamba eemaldamise vajadus

ALTERNATIIVSED RAVIVÕIMALUSED

Kui patsient ei soovi juureravi teostamist hambale või juureravi teostamise prognoos on halb, siis võivad olla võimalikud järgnevad alternatiivsed ravivõimalused:
 • Hamba jälgimine ja vajadusel hilisem juureravi alustamine või hilisem hamba eemaldamine
 • Hamba eemaldamine ja hamba asendamine implantaadi, silla või eemaldatava proteesiga
 • Hamba eemaldamine ja ortodontiline ravi
 • Hamba eemaldamine ja asendamata jätmine

Alternatiivse ravivõimaluse valik on väga individuaalne ning sõltub patsiendi suuõõne seisukorrast, kõrvalhammaste olukorrast, hambumusest ja paljust muust. Iga eelpool mainitud protseduur ei pruugi olla iga individuaalse patsiendi puhul võimalik või soovitatav lahendus. Sinu hambaarst hindab alternatiivset ravivõimalust iga juhtumi korral individuaalselt ja soovitab võimalikke ravivariante.

JUURERAVI JÄRGSED RAVIPROTSEDUURID. KONTROLLVISIIDID. KODUNE HOOLDUS

Juureravitud hammas on vajalik kaitsta keraamilise krooniga, et vähendada riski vōimalikuks mōra vōi murru tekkeks hambasse.

Samuti on vajalikud regulaarsed üldkontrollid hambaarsti visiidil, et ennetada edasiste suuõõne probleemide teket või avastada täiendav ravivajadus võimalikult varakult. Juureravitud hamba seisukorda on soovitatav kord aastas röntgenoloogiliselt kontrollida.

Igapäevaselt on vajalik regulaarne hea suuhügieeni hoidmine (hambapesu 2x päevas vähemalt 2 minuti jooksul, hambaniidi kasutamine) ning hambasõbralik toitumine (pausid toidukordade vahel 3h, janujoogiks vesi, suhkrurikaste toitude ja jookide vähendamine menüüs).

KUIDAS LÄÄNEMERE HAMBAKLIINIKU JUURERAVI SPETSIALISTID SAAVAD TEID AIDATA?

Läänemere Hambakliinikus on arstidel olemas kõik tänapäevased suurendusviisid (luubid, mikroskoobid), et teha ka kõige keerulisemaid juureravi protseduure. Samuti on meie kliinikus 3D röntgeni võimalus, mis on väga oluline juureravi vajava hamba täpse diagnostika, hamba anatoomia ning põletikukolde ulatuse hindamisel.

Meie kliinikus tegelevad mikroskoopi kasutades juureravi ja juureravi ümberraviga mitu kogenud arsti, kes oma igapäevatöös keskenduvadki juureravile ehk endodontiale. Täpsema teabe saate helistades numbrile  (+372) 660 04 60 .

Keerulisema juureravi või juureravi ümberravi vajaduse korral soovitame esmalt broneerida aeg konsultatsiooniks, et arst saaks hinnata teie hamba juureravi võimalikkust ning anda teile täpsemaid selgitusi edasise ravi osas.

Juhised juureravi alustamise järgselt

Kuidas saada meie hambaarstide vastuvõtule?

Helistage numbrile  (+372) 660 04 60  ja broneerige sobiv vastuvõtuaeg.

Meie poole võib pöörduda ka e-posti aadressil info@lhk.ee või kasuta visiidi aja määramiseks broneeri online teenust.

News home

test