Kaebuste lahendamise kord

Läänemere Hambakliinik OÜ KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

Üldised nõuded

 • vastatakse mitteanonüümsetele kaebustele
 • vastatakse üksnes kaebuse esitanud inimesele, keda teenindati Läänemere Hambakliinikus (v.a seadustega ettenähtud juhtudel)
 • kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud kutsuma struktuurüksuse vastutava töötaja
 • kaebuse esitamisest informeeritakse alati Läänemere Hambakliiniku juhatajat
 • kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse registraatuuris, vastavas kaustas
 • kirjaliku (elektroonilise) kaebuse esitamisel tagatakse vastamine 10 tööpäeva jooksul.

Kaebuste registreerimine

 • kõik kõik kaebused (avaldused) ja vastused registreeritakse (säilitatakse) registratuuris

Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord

 • olenevalt kaebuse sisust esitatakse lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel majasisese juurdluse või tagab kohese vastamise
 • vastutav töötaja korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt ning organiseerib juhtumi arutelu juhtkonna esindajate osavõtul (juhataja, ülemõde, vastutavad töötajad)
 • pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule, olenevalt probleemi olemusest võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaja (ka siis kui ollakse avaldatud selleks soovi)
 • vastutav töötaja on kohustatud kaebuse esitajat informeerima võimalusest pöörduda Sotsiaalministeeriumi ravikvaliteedi komisjoni või Eesti Tervisekassa poole olenevalt kaebuse sisust.

Kaebusi saab esitada:

Läänemere Hambakliinik Lasnamäe kliinik, e-post: info@lhk.ee, telefon: 6600 460
Läänemere Hambakliinik Mustamäe kliinik, e-post: mustamae@lhk.ee, telefon: 6600 460
Eesti Tervisekassa, e-post: info@tervisekassa.ee, telefon: (+372) 669 6630
Terviseamet, e-post: info@terviseamet.ee, telefon: (+372) 794 3500
Sotsiaalministeeriumi Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, e-post: info@sm.ee

News home

test