PROTEESIHÜVITIS

Läänemere Hambakliinik on Tervisekassa lepingupartner proteesihüvitise osas.

Hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks on 260 eurot.

Kui soovite kasutada Tervisekassa PROTEESIHÜVITIST palume teavitada sellest HAMBAARSTI visiidil ENNE ARVE koostamist!

Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama Tervisekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud:

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension;
  • osalise või puuduva töövõimega inimestel;
  • üle 63-aastastel inimestel.

Rohkem infot Tervisekassa veebilehelt.

News home

test