TÄISKASVANUTE HAMBARAVIHÜVITIS

Läänemere Hambakliinik on Tervisekassa lepingupartner täiskasvanute hambaravihüvitise osas.

Kui soovite kasutada Tervisekassa TÄISKASVANUTE HAMBARAVIHÜVITIST (60€ / 105€),  palume teavitada sellest HAMBAARSTI visiidil ENNE ARVE koostamist!

Teavitamata jätmisel hüvitis ei rakendu. 

Üldjuhul on täiskasvanud ravikindlustatud patsiendi hambaravihüvitise suurus 60 € aasta kohta. Patsient ise tasub alati vähemalt 50% arvest (tava hüvitise omaosalus). 

  • Kui hambaravi visiidi arve ületab 120€, siis sellel visiidil on võimalik korraga ära kasutada kogu hüvitise summa 60€ ning patsient tasub arvest ülejäänud osa.
  • Kui visiidi summa jääb alla 120€, siis hüvitise osa on 50% arvest ja patsiendi omaosalus samuti 50% arvest. Hüvitise jääki on võimalik kasutada sama aasta sees järgmisel visiidil.

Suurenenud hüvitise 105€ aasta kohta õigus on järgnevatel ravikindlustatud patsientidel ning patsient ise tasub alati vähemalt 12,5% arvest (suurenenud hüvitise omaosalus):

  1. Lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad
  2. Vanadus- ja töövõimetuspensionärid
  3. Suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid, kellesuurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud teatud tervishoiuteenuste osutamise või haiguste tagajärjel. Loe täpsemalt Tervisekassa kodulehel. 
  • Kui hambaravi visiidi arve ületab 120€, siis sellel visiidil on võimalik korraga ära kasutada kogu hüvitise summa 105€ ning patsient tasub arvest ülejäänud osa.
  • Kui visiidi summa jääb alla 120€, siis hüvitise osa on 87,5% arvest ja patsiendi omaosalus 12.5% arvest. Hüvitise jääki on võimalik kasutada sama aasta sees järgmisel visiidil.

Hüvitis kehtib ainult esmavajalikele hambaraviteenustele. Tervisekassa hinnakirjas *- märgitud teenustele on võimalik rakendada hambaravihüvitist. 

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei kandu üle järgmisesse aastasse

Hüvitise kasutamisel rakendub alati Tervisekassa hinnakiri

Sellist võimalust ei ole, et Läänemere Hambakliiniku hinnakirja järgi koostatud müügiarvest arvata maha Tervisekassa täiskasvanute hambaravihüvitis. 

Kõigi nende teenuste eest, mis ei kuulu hüvitatavate teenuste nimekirja, tuleb patsiendil tasuda täishinda vastavalt Läänemere Hambakliiniku hinnakirjale

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning patsient ei pea esitama Tervisekassale ühtegi avaldust ega dokumenti.

Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

Täiskasvanute hambaravihüvitise kohta loe lisa Tervisekassa kodulehel

https://www.tervisekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravihuvitis

News home

test